วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล ดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 23 ตำบล และต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม