วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล เวลา ๐๘.๐๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและพิธีรับมอบชุดเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะหนองขุหลุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในโครงการ “ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เวลา ๑๘.๐๐ น.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี เป็นประธานในพิธี

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน


           
   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>