วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ นางสาวขวัญตา วรรณา ครู กศน.ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา และนายวิษณุ พันแสน ครู ศรช.ถ้ำแข้ ร่วมต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาที่ประสบวาตภัย ณ วัดบ้านห้วยฝ้าย ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป