ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน นักศึกษา กศน.รุ่นที่ 4955/อบ.141 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการกาชาด ยุวกาชาด ความรู้ด้านการป้องกันชีวิตและสุขภาพ ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางนิตยา สุภาษร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาตาล เป็นประธานในพิธีเปิด นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์โครงการ มีนางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ พร้อมด้วยทีมวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการกาชาดได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น มีนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>