วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ "หนองเอาะ หนองสิม เมืองแห่งรอยยิ้มและอารยธรรม" กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สู่สังคมอุดมปัญญา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรองรัตน์ สีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่อง การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>