วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.คณะครู กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมี 
นายสมมาฏฐ โพธิ  นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลขุหลุ (บ้านสวนอาจารย์เจริญ สร้อยสนธ์)