วันที่ 19กันยายน 2562 เวลา 08.49น. นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล และนายมนูญ สุวรรณกูฏ ครูอาสาสมัครฯได้รับมอบหมายจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล ให้เข้าร่วมพิธีมอบ ถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นผู้กล่าวรายงานปัญหาสภาวะของหมู่ที่ประสบภาวะอุทกภัย ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน