วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.และสังกัดการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชินวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กช. นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. และผู้บริหาร ศธ. ครู อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้จัดบูธนิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกดิจัล เพื่อแสดงผลการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เข้ากับสังคมโลกดิจิทัลซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้มาร่วมต้อนรับเป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง