ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอตระการพืชผล และ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ ฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 10 คน, สถานที่ในร่ม

                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>