วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อสรุปงานในเดือนที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงาน งานนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ
เวลา 13.00น. ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบของที่ระลึกแก่นางสาววรรณา นางาม ครู กศน.ตำบล และนางสาวอุทุมพร ลูกโม ครูศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งได้รับการเรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัด กศจ. อุบลราชธานี พร้อมมอบของขวัญและจับฉลากเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุม ค่ายกศน. อำเภอตระการพืชผล
เวลา 15.00น. ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬาชั่วคราว ค่ายกศน. อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

                     

   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>