“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” (คำขวัญวันเด็กปี 2563)
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ทั้ง 23 ตำบล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บิงโกหรรษา ปริศนาคำทาย เสริมทักษะวาดภาพระบายสี โดยมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

              

   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>