??"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"
?ครู กศน.ครูเพื่อประชาชนอุบลราชธานี
??‍?วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563

?วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. อนุสรณ์ นำโดยนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ พัฒนา ครู กศน.ครูเพื่อประชาชนอุบลราชธานี ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนาวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจากนายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ "สวัสดิการและสวัสดิภาพของครู กศน." มีนายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นและมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีสนับสนุนงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรามีความรู้มาจนถึงทุกวันนี้


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ฝูงชน