วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน. อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลตระการ ร่วมประชุมขอความอนุเคราะห์จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลตระการ กับผู้นำชุมชนตำบลตระการ และองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ โดยมีนายนิติพงษ์ วิไลเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลตระการ ซึ่งผลการประชุมทางคณะฯได้ให้ความเห็นชอบและกำหนดวันทอดผ้าป่าสามัคคีคือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้