วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในงานประชาสัมพันธ์ และการจัดทำบัตรนักศึกษา Smart Code ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนสู่ กศน.WOW ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายธัชชเวชช์ จำปาเทศ ผอ.กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย

ในภาพอาจจะมี 7 คน

                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>