วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครู จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เพื่อวัดความรู้ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยได้รับการนิเทศจาก นางทองชุ่น อุ่นคำ นายยุทธการ สืบแก้ว และนายณัฐกูล วงศ์พุทธะ บุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน
                

  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>