วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและข้อราชการเร่งด่วน

จากนั้นคณะครูร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรำเพื่อแสดงในงานพิธีเปิด กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-21กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุม ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

                              <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>