วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อสรุปงานในเดือนที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุม ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล


                               <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>