วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
กศน.อำเภอตระการพืชผล ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Google classroom สำหรับชั้นเรียน โดยมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 39 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุมค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล 
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

                     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>