ร่วมด้วยช่วยกัน ?‍?‍??‍?‍??
''มีแล้วแบ่งปัน''

??ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563
???‍♀️?? กศน.อำเภอตระการพืชผล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ทั้งหมด 23 ตำบล
?โดยมีกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรกลุ่มสนใจ 5 ชั่วโมง ดังนี้
1.การทำปอเปี๊ยะสด
2.การทำปอเปี๊ยะทอด
3.การทำกล้วยฉาบ
4.การทำแหนมหมู
5.การทำน้ำยาขนมจีน
6.การทำขนมครองแครง
7.การปลูกผักปลอดสารพิษ
✋???ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะขั้นตอน/วิธีการทำและได้มีการแจกจ่าย แบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง
???การจัดกิจกรรมในครั้งนี้​ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​โดย​มีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
          <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
✌?