กศน.อำเภอตระการพืชผล พัฒนาทักษะผู้นำ 4.0✨ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/3 ให้กับผู้นำชุมชนอำเภอตระการพืชผล ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทผู้นำชุมชนในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะผู้นำไทย ในยุค Thailand 4.0 นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ตำบลเกษม ตำบลกุดยาลวน ตำบลคอนสาย ตำบลถ้ำแข้ ตำบลหนองเต่า ตำบลเป้า ตำบลนาสะไม และตำบลไหล่ทุ่ง รวม 120 คน ณ ห้องประชุม ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

               <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>