วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2563 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ:ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐาน ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2563 ณ วัดป่าภูปัง บ้านพะเนียด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล จำนวน 93 คน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, สถานที่ในร่ม

              <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>