วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>