วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ:อบรมความรู้ “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกลุ่มคุมความประพฤติ เขตพื้นที่ 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อการขับเคลื่อนและปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนและครอบครัว ณ ห้องประชุม ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

                  

   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>