วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในไตรมาสถัดไป ณ ห้องประชุมค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลเกษม และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลกุดยาลวน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>