วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล


        <<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>