วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 17.00น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วม โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานดังนี้
1.นิทรรศดารศาสตร์พระราชา (พลังงานมีชีวิต)
2.นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
3.นิทรรศการส่งเสริมการ
4.รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2560 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 -11 เมษายน 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะ หนองขุหลุ                    <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>