วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี (กกต.) ร่วมกับ กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดการประชุม การคัดเลือกจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ (ศส.ปชต.อำเภอ) ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระกาพืชผล เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

                  <<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>