วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้ง

                           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>