วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล (รุ่นที่2) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>