วันที่ 12 กันยายน 2560 โดยนายอดิศักดิ์  คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติวเข้มเติมเต็มควารู้ (ก่อนสอบปลายภาค) ประภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 1 ณ ค่าย เรียนรู้ กศน.อำเภอตระการพืชผล  โดยจัดติวแนวข้อสอบรายวิชาเลือกและบังคับ แยกเป็น ม.ต้นและ ม.ปลาย จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมรวมทั้งสองระดับจำนวน 200 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน
                            <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>