วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีทักษะในการใช้ห้องสมุดประชาชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษา กศน.ทั้ง 23 ตำบล แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2/3 ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของการอ่าน นางกัลรวีย์ ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
  
                                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>