วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีจีทัลสำหรับชุมชน กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิทยากร กศน. (ครู ค.) โดย วิทยากร คร ข.เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

                              
                                      

 


                     <<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>