วันที่ 22 มกราคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท
<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>