วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล (รุ่นที่1) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระพงษ์ โพธิ์ทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่ม

       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>