วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้และทราบถึงวิธีการใช้และตระหนักถึงคุณค่าเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล


<<<<<<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>