วันที่ 27 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่นที่ 1/2 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ ความสำคัญของการอ่าน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน เทคนิคการจดบันทึก และการเข้าใช้ห้องสมุดประชาชน โดยผู้เรียนได้รับฟังบรรยายและทำกิจกรรมควบคู่กันไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

                     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>