วันที่ 31 กรกฎาคม 2561คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมแข่งทักษะวิชาการตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน แข่งทักษะวิชาการนักศึกษา กศน.และตลาดนัดอาชีพ (ทำได้ขายเป็น) กลุ่มศูนย์ กศน.อุบลราชธานี 2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะวิชาการ เปิดโลกทัศน์ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ทวีชัย ศรีลับศรี, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

              <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>