วันที่ 23 สิงหาคม 2559 กศน. อำเภอตระการพืชผล นำนักศึกษาทัศนศึกษาหาประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย อ.นาจะหรวย จ.อุบลราชธานี เพื่อศึกษาชีววิทยาทางธรรมชาติ

<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>