โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีนายประกอบ กุลบุตร ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 


                           <<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>