วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผลนำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมงาน"รวมพลังแห่งความภักดี"ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล


      <<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>