วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป โดยราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ข้อความ

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>