วันที่ 4 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปี 2560 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนสนใจเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด มีความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

          <<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>