วันที่ 28 ธ.ค.2559 เวลา 16.00 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอตระการพืชผล ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอลโลบิค ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
             <<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>