กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามคำรับรอง กศน.อำเภอตระการพืชผล ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
              <<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>