วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559 และจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการการอ่านมีชีวิต ณ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

                                                              
<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>