วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 
<<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>