วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู กศน.อำเภอตระการพืชผลร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.) ณ ศูนย์ทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. Non formal education Electronic Examination Centre (NEEC) ศูนย์สอบ กศน. อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี ข้อความ