วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผลร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผลร่วมฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดอุตตมผลาราม บ้านขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี
พระมหายุธยา อภิปุญโญ รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานสงฆ์พร้อมแสดงธรรมเทศนา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

               <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>