วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีเปิดประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับขบวนแห่บั้งไฟทุกขบวนที่เข้าร่วมในการแสดงออกถึงการอนุรักษ์บุญประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>