วันที่ 17 ตุลาคม 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดยนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมฝึกอบรมการย้อมผ้า การทำริบบิ้น และการผูกผ้า ให้กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพื้ชผม เพื่อนำไปขยายผลและฝึกอบรมให้กับประชาชนในพืนที่อำเภอตระการพืชผล

       <<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>